Historische schepen in de Wijkse Haven

Lekkodagen 2020 van 25 september tot maandag 28 september

Lekkodagen 2017
Traditiegetrouw zijn de Lekkodagen in het laatste weekend van september. De haven is dan van vrijdagmiddag 25 september 12.00 uur tot maandag 28 september 12.00 uur weer het domein van de deelnemers. Wilt u eerder aanmeren in de Wijkse Haven dan kan dat natuurlijk, neem hiervoor contact op met de havenmeester van de Wijkse Haven, Kees Oorschot.

Lekkodagen is één van de mooiste maritieme evenementen van Nederland voor historische binnenvaartschepen.

Vanaf april 2020 kun je weer aanmelden

Sluis Hagestein gestremd tijdens Lekkodagen

maandag 25 maart 2019 08:38

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen (Driel, Amerongen en Hagestein) in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft het centraal bedienen van de sluizen en de stuwen. 

Om de sluis en de stuw gereed te maken voor centrale bediening is per sluis 4 dagen stremming nodig van donderdagavond tot en met maandagavond. Dit is nodig om de diverse systemen aan te sluiten en te testen op het veilig bedienen van de stuw en sluis. Om de hinder voor de scheepvaart te minimaliseren, zijn deze stremmingen rond het weekend gepland te weten van donderdagavond 22.00 uur t/m maandagavond 22.00 uur.

Stremmingen sluis en stuwcomplexen Nederrijn en Lek 2019

 Stremmingsperiode

  • Complex Amerongen  - donderdag 13 juni 2019 (22:00 uur) t/m maandag 17 juni 2019 (22:00 uur)
  • Complex Hagestein    - donderdag 26 september 2019 (22:00 uur) t/m maandag 30 september 2019 (22:00 uur) Lekkodagen 27 t/m 30 september
  • Complex Driel             - donderdag 7 november 2019 (22:00 uur) t/m maandag 11 november 2019 (22:00 uur)

Tot het opheffen van de stremming van de sluis er geen doorvaart mogelijk. Het gebruik van de aanlegsteigers is toegestaan.

Rijkswaterstaat vraagt u deze informatie te delen met uw achterban, bijvoorbeeld via uw website, publicatieborden of persoonlijk contact. 

Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble

De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.

« Terug